Provacances logo

Hyresbestämmelser

Skadedeposition

I de flesta bostäder betalas en skadedeposition till Provacances med betalkort. Beloppet inlöses inte om bostaden efterlämnas i gott skick. Skadedepositionen hålls fram till 14 dagar efter utgången av hyresperioden. För vissa bostäder betalas beloppet till ägaren vid ankomst och återbetalas sedan vid avresa. Beloppet varierar från bostad till bostad, och anges under de individuella bostäderna.

Extra utgifter (el, vatten, turistskatt mm.)

I de flesta fall ingår el, vatten och gas i priset. Det som inte ingår anges under den praktiska informationen för varje bostad på hemsidan. Det framgår även av fakturan. 

Turistskatt: Lokala myndigheter i Frankrike tar ut en turistskatt av besökare i landet. Vanligtvis tas ett belopp ut per person och dag. Beloppet varierar stort och kan ligga på mellan 1,5 och 6 euro per person och dag. På de flesta ställen är dock barn under 18 år undantagna från denna skatt. Turistskatten tas ut antingen på plats eller genom fakturering antingen före eller efter uthyrningen.

Ankomst och avresa

Ankomst lördag från kl. 16 (enskilda bostäder dock kl. 17/19). Vid förväntad ankomsttid senare än kl. 16, vänligen informera oss senast 2 dagar före ankomst så att vi kan meddela ägaren. Vid försening ska ägaren eller kontaktpersonen meddelas direkt. För enskilda bostäder debiteras ankomst efter kl. 20.00 med en avgift på 30,00-50,00 €. Om detta inte betalas på plats kommer det att faktureras i efterhand. Provacances kan inte hållas ansvariga om försenad ankomst till semesterbostaden omöjliggör tillgång till den på låneperiodens första dag. I samband med reservationen tillhandahålls exakt färdbeskrivning och utlämningsplats för nyckeln (ca 4 veckor innan avresan). Utcheckning lördag senast kl. 10. Tidpunkten för detta ska avtalas direkt med ägaren eller kontaktpersonen. Vid utcheckningen görs en genomgång av bostaden tillsammans med ägaren eller kontaktpersonen.

Provacances ansvar

Vi fungerar som förmedlare och är därför ansvariga för förmedling av hyresavtalet mellan hyresgästen och semesterbostadens ägare. Förmedlingsansvaret är begränsat till ansvar för avsiktliga handlingar eller grov oaktsamhet.
Alla våra upplysningar baseras på vår besiktning av bostäderna och bostadsområdena samt upplysningar från ägare.

Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och objektiv information, men eftersom det innan början av hyresavtalet kan uppstå förändringar som vi inte har informerats om, kan vi inte hållas ansvariga för dessa.

Vi förbehåller oss rätten att vid eventuellt avtalsbrott från semesterbostadens ägares sida, bearbetningsfel, felaktiga upplysningar eller liknande att betala tillbaka det betalda hyresbeloppet eller att ersätta en hyrd bostad med en annan (av minst samma standard och kapacitet).

Vi tar inget ansvar för eventuella ändringar av förhållanden som inte är anslutna till bostaden (t.ex. ändring av badmöjligheter, butiker, väg och byggnadskonstruktion, miljöskador).

Vi tar inget ansvar vid skadedjurattacker på semesterbostaden eller grunden, men kommer i nödsituation eller extrema fall försöka att avhjälpa problemet så snabbt som möjligt.

Vi reserverar oss för tryckfel.

Beställning

Beställning kan ske muntligt, per brev, fax, e-mail eller via onlinebokning på www.provacances.com. Beställningen är bindande.

När du kommunicerar med provacances.se är språket danska och engelska.

Avbeställning

Efter danska konsumentlagens § 9 stycke. 2, nr. 2 finns det ingen rätt att återkalla uthyrning av semesterbostäder.

Vid avbokning mer än 6 veckor innan hyresperiodens början återbetalas inte det redan inbetalade beloppet. Dock har hyresgästen från det att bokningen görs 3 dagars kostnadsfri avbokningsrätt, om den inträffar mer än 6 veckor innan hyresperiodens början. Vid avbokning/annullering mindre än 6 veckor innan hyresperiodens början är hyresgästen skyldig att betala hela restbeloppet. 

Priser

De priser som anges vid beställningen kommer alltid att vara bindande för Provacances, med förbehåll för eventuella fel. Dock kan priserna ändras kontinuerligt utan förvarning vid förändringar i växelkursen. Samtliga belopp som anges är priset per vecka för hela semesterbostaden och är alltid i danska kronor.

Betalning

Vid bokning 6 veckor eller mer innan ankomst betalas 30 % av den totala hyran. Betalning kan ske via banköverföring (OBS: vid banköverföring har du inte återbetalningsskydd) eller kreditkort (VISA, Mastercard, Euro Card). En avgift på 2,9% debiteras på betalningar med coporate cards eller kreditkort utgivna utanför EU.

Restbeloppet samt eventuell deposition för bostaden ska vara Provacances tillhanda senast 6 veckor innan hyresperiodens början.

Vid bokning mindre än 6 veckor före ankomst ska hela hyresbeloppet betalas omedelbart. Då kan betalning endast göras med kreditkort (VISA, Mastercard, Euro Card).

Sjukförsäkring

När du bokar en semesterbostad genom Provacances täcks du automatiskt av vår sjukförsäkring, som är inkluderat i hyresbeloppet. Försäkringen täcker i händelse av att de personer som anges i hyresavtalet eller deras makar, samboer, barn, föräldrar, syskon, morföräldrar, farföräldrar, barnbarn, svärföräldrar, svärdöttrar eller svärsöner dör eller drabbas av akut sjukdom eller allvarliga skador som kräver sjukhusvård, läkarordinerat sängläge eller vad som kan likställas med detta.

Det är ett villkor för försäkringsskyddet att hyresgästen har meddelat Provacances skriftligen eller per telefon inom 48 timmar efter sjukdomsens uppkomst, och att avbeställning har meddelats Provacances senast kl. 12 dagen före hyresstart.

Det är ett villkor för försäkringsskyddet att Provacances får bevis för det tillstånd som berättiger till avbeställning, det vill säga läkarintyg eller dödsattest, inom 72 timmar efter anmälan.

När en händelse är berättigad ersättning, och har dokumenterats för Provacances, återbetalas hela hyresbeloppet - exklusive en självrisk på 4 % av hyresbeloppet.

Semesterboendets kapacitet

Det antal personer som anges under varje semesterbostad får inte utan föregående avtal med Provacances överskridas. Barn från 1 år räknas med i antal personer. Om det visar sig att det avtalade maxantalet personer överskrids kan ägaren och/eller Provacances häva avtalet med omedelbar verkan och utan ytterligare varsel avvisa alla boende. Hyresgästerna har i dessa fall inte rätt till någon form av ersättning. 

Hund

I vissa bostäder är det tillåtet att ta med hundar. Detta måste särskilt anges på fakturan. Om du tar med en hund ska bostaden lämnas utan spår av den vid avresan. Även om du har betalat för slutstädning måste du se till att noggrant dammsuga kontinuerligt under vistelsen samt dammsuga igen innan avgång. Det är strängt förbjudet att låta hunden simma i poolen. OBS! Vi kan aldrig garantera att ett område är 100 % stängt.

Hyresgästens skyldigheter och ansvar

Angivna tider för hämtning av nycklar måste respekteras om inte annat överenskommits.

Det åligger hyresgästen att strax efter tillträde till bostaden och inom 48 timmar från hyresperiodens början eller omedelbart efter ett konstaterande av skada - och från den plats där skadan har konstaterats - ta kontakt med kontaktpersonen och Provacances.

Bostaden måste efterlämnas i rent skick. I många av våra bostäder kan slutstädning beställas. Om slutstädning har beställts åligger det hyresgästen att utföra följande: plocka undan, diska, tömma soporna, löpande rengöring, samt lämna kylskåp och ugn rena. Vid hyra av sänglinne ombes detta lämnas samlat i ett rum. Städning innefattar i allmänhet 2-8 timmars rengöring, beroende på semesterbostadens storlek. Städning som behöver utföras utöver detta kommer att debiteras kunden.

Vid ingång av hyresavtalet fastställs att hyresgästen inte kommer att göra anspråk mot Provacances och ägaren av bostaden, i samband med olyckor på egendom, inklusive användandet av eventuell pool. Observera att tillsynen vid poolen är hyresgästernas ansvar.

Inbetald deposition återbetalas efter hyresperiodens upphörande, om bostaden återlämnas i gott och rent skick. Hyresgästens ansvar för skador m.m. kvarstår, även om det kan överstiga beloppet för inbetald deposition.

Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador på/förlust av sina egna medtagna möbler och värdesaker i händelse av fel eller avbrott i bostadens utrustning, stöld m.m.

Reklamation

Det åligger hyresgästen att strax efter tillträde till bostaden och inom 48 timmar från hyresperiodens början eller omedelbart efter ett konstaterande av skada - och från den plats där skadan har konstaterats - ta kontakt med kontaktpersonen och Provacances på info@provacances.dk eller tel 0045 96 70 60 00. Det ska från hyresgästens sida ges en rimlig tid för att avhjälpa skadan/felet.

I händelse av en tvist ska jurisdiktionen i Kolding, Danmark, gälla.

Allmänt

Detta avtal är ett säsongsbetonat hyresavtal. Hyresgästen är därför skyldig att lämna bostaden på den tidpunkt som anges i avtalet. Hyresgästen får under inga omständigheter ha bostaden som folkbokföringsadress.

Force Majeure-bestämmelser

Hyresgästen är inte befriad från att betala hyresbeloppet om hyresgästen på grund av force majeure (olyckor, strejk, blockad, naturkatastrofer, krig, epidemier m.m.) hindras från att genomföra hyresavtalet. Detta gäller även personliga förhållanden hos hyresgästen. Provacances kan säga upp hyresavtalet om semesterbostaden på grund av force majeure inte kommer att göras tillgänglig för hyresgästen.

Personuppgiftspolicy

Vad gör vi med din personliga information?

För att kunna ingå avtal med Provacances Aps, är följande upplysningar nödvändiga:

  • Namn
  • Adress
  • Mobiltelefonnummer
  • Mejladress

Vi registrerar dina personuppgifter i enlighet med dansk redovisningslag och säkerställer att hyresavtalet kan genomföras. Detta betyder bl.a. att Provacances vidarebefordrar vissa personuppgifter till ägare eller hyresvärden för semesterhuset. Dessa upplysningar vidarebefordras endast för att ägaren eller hyresvärden ska kunna förbereda inför din ankomst till semesterhuset.

Personuppgifterna registreras hos Provacances Aps och sparas i enlighet med dansk redovisningslag i fem år och därefter raderas de.

När det samlas in personupplysningar via vår webbplats försäkrar vi att det alltid sker i ditt samtycke och således är du informerad om precis vilka upplysningar som samlas in och varför.

Cookies

På www.provacances.dk används cookies i syfte att optimera webbplatsen och dess funktioner, för att göra ditt besök så bra som möjligt.

Vi använder cookies för att lagra information för bokning av en semesterbostad. Vi använder också cookies för att spara dina sökparametrar. Det innebär att vi kan presentera mer relevanta semesterbostäder för dig.

Cookies används också när du loggar in på ”Min sida” eller ”Ägarinloggning” för att kunna bekräfta att du är inloggad när du klickar runt på sidorna under ”Min sida” eller ”Ägarinloggning”

Det finns också cookies för externa tjänster som används på www.provacances.dk. Vi använder:

  • Google Analytics - statistikinsamling
  • Chart beat - Övervakning av drifttid och liveöversikt av användare online
  • Snap Engage - Chattmodul 

Du kan närsomhelst rensa cookies från din dator. Hur detta görs beror på vilken webbläsare du har.